Vedlegg 1

Listen over kategori 1 stoffer er oppdatert med følgende nye stoffer:

 • 3,4-MDP-2-P metylglycidat 
 • 3,4-MDP-2-P metylglycidsyre
 • 4-anilino-N-fenetylpiperidin (ANPP)
 • Alfa-fenylacetoacetamid (APAA)
 • Alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN)
 • (1R,2S)-(-)-klorefedrin
 • (1S,2R)-(+)-klorefedrin
 • (1S,2S)-(+)- klorpseudoefedrin
 • (1R,2R)-(-)- klorpseudoefedrin
 • Metyl-alfa-fenylacetoacetat (MAPA)  
 • N-fenetyl-4-piperidon (NPP)
Import og eksport av disse stoffene vil kreve import- og eksporttillatelse fra Statens legemiddelverk.

Vedlegg II 

Tunisia er ført opp på listen over land som ønsker å bli forhåndsvarslet om alle forsendelser også av stoffer i kategori 3.
​Fant du det du lette etter?