Paracetamol er fortsatt førstevalget  når en gravid kvinne trenger smertestillende medisin.
Den godkjente preparatomtalen for paracetamol sier at «studier og lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet» (1).

De to skandinaviske studieene har undersøkt om bruk av paracetamol i svangerskapet kan påvirke psykisk og fysisk utvikling hos barnet. Dette er såkalte kohortstudier der man har fulgt et stort antall gravide og barna deres over tid.

Den norske studien (2) antydet at langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet kan påvirke barnets nevrologiske utvikling. Studien brukte data fra den norske Mor-og-barn undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet. Studien sammenlignet psykomotorisk utvikling ved treårsalder hos søskenpar med samme kjønn der bare det ene barnet var utsatt for paracetamol i svangerskapet. Den negative påvirkningen var tydeligst når den gravide hadde brukt paracetamol mer enn 28 dager totalt, men man fant også negativ påvirkning etter kortvarig bruk.

Vanskelig å tolke studiene 

Det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner fra studien. Når en mor tar paracetamol 28 dager i ett svangerskap mens hun har lite behov for paracetamol i det andre, er det opplagt mer enn medisinbruken som skiller graviditetene. Det er vanskelig å avgjøre hva som skyldes paracetamol og hva som skyldes andre faktorer.

Den danske studien (3) fant økt forekomst av ADHD hos barn som var eksponert for paracetamol i svangerskapet. Også i denne studien kan andre faktorer enn bruk av paracetamol ha påvirket resultatene. Dette gjør tolkningen av studien usikker.

Den europeiske komiteen for legemiddelovervåking (PRAC) og det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har begge konkludert med at hverken den norske eller den danske studien gir grunnlag for nye råd om bruk av paracetamol i svangerskapet.

Legemiddelverkets råd om bruk av smertestillende i svangerskapet:

  • Paracetamol er fortsatt førstevalget dersom en gravid kvinne trenger smertestillende medisin. Bruk laveste effektive dose over så kort tid som mulig.
  • Gravide bør oppsøke lege ved smerter som varer mer enn noen få dager
  • NSAIDs (som ibuprofen, diklofenak og naproksen) skal ikke brukes i tredje trimester og skal bare brukes tidligere i svangerskapet dersom det er strengt nødvendig.

Referanser:

1. Preparatomtalen.

2. Brandlistuen RE, Ystrom E, Nulman I, Koren G, Nordeng H. Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: a sibling-controlled cohort study. Int J Epidemiol. 2013; 42(6): 1702-13.

3. Liew Z, Ritz B, Rebordosa C,  Lee P, Olsen J. Acetaminophen Use During Pregnancy, Behavioral Problems, and Hyperkinetic Disorders. JAMA Pediatr. Published online February 24, 2014.

​Fant du det du lette etter?