Apremilast brukes i behandling av noen typer av psoriasis. I Norge er det produktet ▼Otezla som er tilgjengelig på markedet. Noen tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd er meldt hos pasienter (med eller uten tidligere depresjon) som har brukt apremilast i kliniske studier og etter at produkter med apremilast kom på markedet. Nå oppdateres produktinformasjonen med advarsel om depresjon, selvmordsrelatert adferd og selvmordstanker.

Råd til leger/helsepersonell:

  • Nytte mot risiko skal vurderes grundig ved behandling med ▼Otezla hos pasienter med en anamnese med psykiatriske symptomer eller som bruker legemidler som det er sannsynlig at kan forårsake psykiatriske symptomer.
  • Hos pasienter som får nye eller forverrede psykiatriske symptomer, selvmordstanker eller selvmordsrelatert adferd, anbefales det å seponere behandling med ▼Otezla.
  • Be pasienter og omsorgspersoner om å informere forskrivende lege om eventuelle endringer i adferd eller humør eller om eventuelle tegn på selvmordstanker.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion.

Råd til pasienter:

  • Dersom du eller dine nærmeste legger merke til endringer i adferd eller humør hos deg eller du får tendenser til selvmordstanker, skal dere ta kontakt med legen din.
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til revmatologer, dermatologer, psykiatere, allmennleger, apotek og RELIS.


​Fant du det du lette etter?