​Diklofenak tilhører en gruppe legemidler som kalles NSAIDs. Disse brukes for å lindre smerte og dempe betennelser. Det er bare Voltarol som selges reseptfritt i Norge.

Innskrenket bruk

Det er gjort en felles europeisk gjennomgang av sikkerheten ved bruk av diklofenak tabletter, kapsler og injeksjonspreparater. Gjennomgangen av tilgjengelige data viste at diklofenak øker risikoen for hjerte- og karsykdom, og gir tilsvarende økning i risiko som selektive COX-2-hemmere (1, 2).
 
Pasienter med kjent hjerte- og karsykdom skal ikke bruke diklofenak. Pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom skal kun bruke diklofenak etter nøye vurdering. For å redusere risikoen innføres nye kontraindikasjoner og advarsler i produktinformasjonen. Nytten er fortsatt større enn risikoen når legemiddelet brukes i tråd med preparatomtalen (bruk over kortest mulig tid og laveste effektive dose).  Legemiddelverket har tidligere publisert informasjon om innskrenket bruk.

Endringer for reseptfri diklofenak

Det er et reelt behov for behandlingsalternativer for kortvarige muskel- og leddplager.Legemiddelverket har derfor konkludert med at diklofenak tabletter og kapsler fortsatt kan være tilgjengelig uten resept under følgende forutsetninger:
 
  • Bruksområdet innskrenkes til: Korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter; muskel- og leddsmerter. 
  • Pakningsstørrelsen tilpasses maksimal dose på 75 mg daglig i maksimalt tre dager. (Dette innebærer ti tabletter/kapsler à 25 mg eller 20 tabletter à 12,5 mg). Pakninger som ikke tilfredsstiller disse vilkårene avregistreres fra 1. desember 2013, men vil likevel være tilgjengelig i inntil tre måneder etter denne datoen.
  • Som tidligere vil det kun være mulig å kjøpe én pakning av gangen på apotek (tilsvarende som for reseptfri paracetamol og ibuprofen).
  • Viktige advarsler og informasjon om hvem som ikke skal bruke diklofenak skal være synlig på ytterpakningen.
  • Det skal gjennomføres opplæringstiltak rettet mot apotek med særlig vekt på risiko for hjerte- og karsykdom, risikogrupper og riktig reseptfri bruk.
 

Referanser:

 
 
 
​Fant du det du lette etter?