Preparatet Epinat som inneholder virkestoffet fenytoin og som brukes ved ulike former for epilepsi, ble trukket fra markedet 01.12.2015. Legemiddelverket har siden da tillatt salg av utenlandske pakninger med dette virkestoffet og samtidig jobbet med å sikre en permanent løsning i Norge med stabil forsyning. Preparatet «Fenantoin Meda» fra legemiddelfirmaet Meda AS er nå tilgjengelig på det norske markedet.

Råd til leger

  • Overgangen til det nye markedsførte preparatet «Fenantoin Meda» må planlegges, og det må foretas måling av serumkonsentrasjon ca. 1 uke etter bytte av preparat eller ved anfallsforverring. Innen 1. november 2016 skal alle pasienter som bruker fenytoin ha gått over til å bruke «Fenantoin Meda».
  • Nye pasienter som skal begynne med fenytoin skal settes på «Fenantoin Meda»

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
  • Ta straks kontakt med legen dersom du skulle få et epileptisk anfall
  • Ved bytte av fenytoinpreparat må det foretas ny måling av serumkonsentrasjon, ca. 1 uke etter bytte eller ved anfallsforverring

Råd til apotek

  • Apotekene må informere pasienten om at det må foretas en ny måling av serumkonsentrasjon ved bytte av fenytoinpreparat, ca. 1 uke etter bytte eller ved anfallsforverring.

Refusjon

  • Fenantoin Meda har forhåndsgodkjent refusjon fra 01.09.2016.
  • Tillatelse til salg av utenlandske pakninger av fenytoin vil være gjeldende frem til 01.11.2016.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.

Vi viser også til denne nyhetsmeldingen av 11.11.2015: Epinat avregistreres​​

​Fant du det du lette etter?