​Primopen er et generisk legemiddel

Primopen 300 mg/ml suspensjon for injeksjon har fått markedsføringstillatelse i Norge gjennom en felleseuropeisk godkjenningsprosedyre. Preparatet er et generisk legemiddel («kopipreparat»), og er godkjent til bruk på storfe, svin og hest. Godkjenningen av preparatet er basert på bioekvivalens med et originalpreparat som første gang ble markedsført i Irland i 1987.

Den anbefalte doseringen for Primopen 300 mg/ml baserer seg derfor ikke på ny klinisk dokumentasjon, men på dokumentasjonen som i sin tid lå til grunn for godkjenningen av originalpreparatet. Land som deltar i godkjenningsprosedyrer for generiske legemidler kan ikke endre anbefalinger for dosering, tilbakeholdelsestider, bruksområde o.s.v.  i forhold til det som er godkjent for originalpreparatet.

 

Primopen har lavere anbefalt dosering enn andre tilsvarende preparater 

Det er angitt en lavere dosering for Primopen 300 mg/ml enn det som er anbefalt i preparatomtalen til andre markedsførte preparater med samme virkestoff i Norden, inkludert Penovet 300 mg/ml suspensjon for injeksjon som er markedsført i Norge.

Nødvendig dosering av et antibiotikum for å oppnå effekt vil kunne endre seg over tid i takt med endringer i bakterienes sensitivitet. Valg av preparat og doseringsregime ved antibakteriell terapi bør derfor ta hensyn til nasjonale retningslinjer for bruk av antibakterielle midler, om mulig identifisering og sensitivitetstesting av det kausale agens, eventuelt epidemiologisk kunnskap om sensitivitet på lokalt eller regionalt nivå, samt den kliniske tilstanden til individet som skal behandles. For å motvirke resistens er det svært viktig at antibiotika ikke underdoseres.

Mer informasjon finnes i preparatomtalen (SPC). Veterinærer oppfordres til å lese denne nøye før bruk av Primopen.

​Fant du det du lette etter?