​​​​​​​​​Endringene implementerer EU-forordning 2019/6 om legemidler til dyr, i norsk rett.

Forordningen gir også regler om godkjenning og gjennomføring av klinisk utprøving av legemidler til dyr, reklame for legemidler til dyr, og om en rekke felles EU-databaser som skal inneholde informasjon vedrørende legemidler til dyr.

Dette​​ er noe av det som blir nytt: 
  • ​strengere overvåkning av antibiotikabruk til dyr
  • innføres regelverk for klinisk utprøving av legemidler til dyr 
  • mer effektive europeiske godkjenningsprosesser 
  • en europeisk faktadatabase for legemidler til dyr 

Endringene som nå er vedtatt samler det vesentligste av regelverket om legemidler til dyr på tre steder:

​​

Mer informasj​on finner du i dokumentene fra da endringene ble sendt på høring i juni.


​Relevant regelverk for enkelte fagområder

​Regelverket for tilvirkning og import for legemidler til dyr fremkommer nå av:

  • legemiddelloven, herunder forordning 2019/6
  • utfyllende nasjonale bestemmelser gitt i forskrift om legemidler til dyr

Regelverket for grossistvirksomhet med legemidler til dyr fremkommer nå av:

  • legemiddelloven, herunder forordning 2019/6
  • utfyllende nasjonale bestemmelser gitt i forskrift om legemidler til dyr
  • kapittel V og VI i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler

Retningslinjer for god distribusjonspraksis for legemidler og virkestoff som skal brukes til legemidler til dyr, er tatt inn i forskrift om legemidler til dyr og gjelder som forskrift.

​Fant du det du lette etter?