​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det nye skjemaet vil gjøre det lettere for deg å se hvilke opplysninger vi må ha for å kunne behandle søknaden. Slik unngår vi å måtte sende søknaden i retur på grunn av manglende informasjon. Til å begynne med vil innføringen av nye søknadsskjemaer kunne innebære noe mer jobb, men til gjengjeld blir det en mer forutsigbar håndtering og kortere og mer konsistent saksbehandling.

Dette blir nytt:

  • Du må krysse av for om legemiddelet skal brukes til matproduserende dyr.
  • For legemidler til matproduserende dyr må du angi minst ett EØS-land der det har markedsføringstillatelse til en matproduserende dyreart.
  • I begrunnelsesfeltet vil du finne avkrysningsbokser med flere aktuelle alternativer.
  • Du må angi en spesifisert mengde.

Før du sender søknad:

  • Sjekk om det finnes et tilsvarende legemiddel på markedet. Gjør et ATC-søk, enten gjennom Legemiddelsøk eller på felleskatalogen.no​.
  • Begrunn i søknaden hvorfor du eventuelt ikke kan bruke de markedsførte legemidlene.

Vær oppmerksom på at fra 15. juli aksepterer vi ikke lenger bruk av skjema for legemiddel til menneske ved søknader fra dyrehelsepersonell. Innsendte søknader på humanskjema vil hverken bli behandlet eller returnert.

Se det nye skjemaet og den nye nye veiledningen.​​​