Legemiddelverket utarbeider metodevarsler for nye virkestoff og indikasjonsutvidelser (som medfører nye pasientgrupper) som er aktuelle for metodevurdering. Folkehelseinstituttet (FHI) bistår Legemiddelverket med litteratursøk. Et metodevarsel er ikke en vurdering av metoden, men en kort omtale av metoden på et tidlig tidspunkt. Varselet kan inneholde en foreløpig anbefaling av hva slags analyse (løp) ] som anses mest hensiktsmessig i forbindelse med en vurdering av metoder finansiert av Spesialisthelsetjenesten. Se mer informasjon om metodevarsling.

Innspill forbedrer metodevarslingen

Metoder som er aktuelle å varsle fanges opp omtrent mellom dag 80 og dag 120 i de regulatoriske prosedyrene. For å forenkle og forbedre metodevarslingsprosessen er det ønskelig at firma gir innspill til metodevarselet før utarbeidelse og publisering av metodevarslet. Firma kan gjøre dette ved å sende inn relevant informasjon knyttet til metoden ved å benytte skjemaet «Innspill til metodevarsel».

Grunnlaget for riktig valg av løp og nivå for metodevurdering for metoder finansiert av spesialisthelsetjenesten kan styrkes dersom firma sender inn innspillskjema i forbindelse med utarbeidelse av metodevarsel.

Offentlig informasjon

All innsendt informasjon i skjemaet behandles som offentlig informasjon. For legemidler finansiert av Spesialisthelsetjenesten vil skjemaet bli lagt ved sakspapirene til Bestillerforum RHF som også publiseres på nyemetoder.no

​Fant du det du lette etter?