Det nye skjemaet «Apotekdrift» vil omfatte søknader for apotekkonsesjon og driftskonsesjon, samt andre søknader og meldinger som er nødvendig for å eie og drive apotek. Dette inkluderer ombygging, medisinutsalg, filialdrift og midlertidig driftsansvar.

Det var opprinnelig planlagt at systemet skulle settes i drift i mars, men det har oppstått noen forsinkelser. Vi tar nå sikte på å lansere løsningen 1. juni.

Papirsøknader må være mottatt senest 2. mai 

Ved overgang til ny løsning vil det være en periode på en måned hvor Legemiddelverket ikke vil kunne motta søknader. Dette tidsrommet bruker vi til å ferdigbehandle søknader i vårt nåværende system og klargjøring av ny løsning med ny database.

Søknader etter dagens papirbaserte ordning må derfor være oss i hende senest tirsdag 2. mai. Søknader kan sendes skannet per e-post.

Vi er klar over at det kan skape problemer for akutte situasjoner som forutsetter en rask saksbehandling i løpet av mai. Vi ber derfor om at alle saker som apotekene vet må være behandlet i løpet av mai, sendes oss i god tid – det vil si senest 2. mai. Ta kontakt per e-post eller telefon hvis det likevel oppstår situasjoner som krever en rask avklaring.

Etter innføring av ny løsning 1. juni vil søknader bare kunne sendes via
Altinn.

Våre faste nettsider om apotekdrift oppdateres i løpet av mai med mer detaljert informasjon om den nye søknadsprosessen.