Tofacitinib er godkjent til behandling av leddgikt (revmatoid artritt (RA) og psoriasisartritt (PsA)) med anbefalt dosering 5 mg to ganger daglig, og til behandling av ulcerøs kolitt (en kronisk betennelsestilstand i tykk- og endetarm) med anbefalt dosering 10 mg to ganger daglig i oppstartsfasen og 5 mg to ganger daglig i vedlikeholdsfasen.

En åpen klinisk studie viste økt risiko for blodpropp i lungene (lungeemboli) og død hos pasienter med RA som ble behandlet med tofacitinib 10 mg to ganger daglig. Studien inkluderte RA-pasienter over 50 år hadde minst én risikofaktor for hjerte- og karsykdom.

 EMA vurderer nå studien og hvilke endringer som kreves i produktinformasjonen for tofacitinib.

Informasjon og råd til leger/helsepersonell

Av de som fikk 10 mg tofacitinib to ganger daglig, var det 19 lungeembolier per 3884 pasientår. I gruppen som fikk tumornekrosefaktor (TNF)-hemmer var det 3 lungeembolier per 3982 pasientår. Det var i tillegg 45 dødsfall av alle årsaker av 3884 pasientår i gruppen som fikk 10 mg tofacitnib to ganger daglig, sammenlignet med 25 dødsfall av 3982 pasientår i TNF-hemmer gruppen.

 • Tofacitinib 10 mg to ganger daglig skal ikke gis til pasienter som: 
  • bruker kombinasjons-p-piller eller hormontilskudd
  • har hjertesvikt
  • tidligere har hatt venøs tromboembolisme (VTE), enten dyp venetrombose eller lungeemboli
  • har arvelig tendens til blodpropp
  • har kreft
  • skal gjennomgå større kirurgiske inngrep
 • Pasienter som allerede  får tofacitinib 10 mg to ganger daglig og som har høy risiko for venøs blodpropp, skal bytte til annen behandling.
 • Følg opp alle pasienter som får tofacitinib med tanke venøse eller arterielle blodpropper.
 • Informer pasientene om symptomer på dyp venetrombose og lungeemboli og dem oppsøke lege umiddelbart dersom det oppstår symptomer.
 • Leger bør være nøye med å melde alle former for blodpropp (venøse og arterielle) hos pasienter som bruker tofacitinib.  
 • Mistenkte bivirkninger meldes på elektronisk meldeskjema som er tilgjengelig på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til alle revmatologer og gastroenterologer for å informere om denne risikoen.

​Fant du det du lette etter?