​​Legemidler som inneholder deksmedetomidin brukes til bedøvelse av voksne pasienter i intensivbehandling, når bevissthetsnivå ikke må være lavere enn at pasienten reagerer på verbal stimulering og for bedøvelse av ikke-intuberte voksne under prosedyrer som krever moderat bedøvelse. 

SPICE III-studien sammenliknet effekten av bedøvelse med deksmedetomidin på dødelighet av alle årsaker med vanlig standardbehandling hos 3904 ventilerte, kritisk syke, voksne intensivpasienter. Studien viste at deksmedetomidin var forbundet med en økt risiko for død i aldersgruppen ≤ 65 år sammenliknet med alternative bedøvelsesmidler og særlig hos pasienter som var innlagt av andre årsaker enn som følge av en operasjon. Disse funn bør veies opp mot den forventede kliniske fordelen av deksmedetomidin sammenlignet med alternativ​e bedøvelsesmidler hos yngre pasienter.


Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert, og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»​-brev til anestesiologer og norsk anestesiologisk forening.

​Fant du det du lette etter?