Febuksostat er et legemiddel som brukes i behandlingen av urinsyregikt. I Norge finnes febuksostat i de godkjente produktene Adenuric og Febuxostat Accord. Febuksostat finnes også i det uregistrerte produktet Uloric.

En klinisk studie har vist signifikant økt risiko for død relatert til hjerte- og karsykdommer (kardiovaskulær død) og død av alle årsaker hos pasienter som ble behandlet med febuksostat. Studien sammenlignet behandling med febuksostat mot behandling med allopurinol hos pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig hjerte- og karsykdom. 

Råd til leger/helsepersonell: 

  • Unngå behandling med febuksostat hos pasienter med tidligere alvorlig kardiovaskulær sykdom (f.eks. hjerteinfarkt, slag eller ustabil angina) med mindre det ikke finnes andre hensiktsmessige behandlinger. 
  • Be pasienter ta kontakt med lege om de har hatt hjerte- og karsykdom tidligere og behandles med febuksostat. 
  • Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema. 

Råd til pasienter: 

  • Febuksostat bør ikke brukes hvis du tidligere har hatt alvorlig hjerte- og karsykdom med mindre legen din har vurdert at det ikke finnes andre behandlingsmuligheter. 
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter. 

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til almennleger, revmatologer, ortopeder, geriatere og indremedisinere.
​Fant du det du lette etter?