Febuksostat er et legemiddel som brukes i behandlingen av urinsyregikt. I Norge finnes febuksostat i de godkjente produktene Adenuric og Febuxostat Accord. Febuksostat finnes også i det uregistrerte produktet Uloric.

En klinisk studie i USA og Canada har vist at behandling med febuksostat gir økt risiko for død, spesielt knyttet til til hjerte- og karsykdommer. Studien sammenlignet behandling med febuksostat mot behandling med allopurinol hos pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig hjerte- og karsykdom. 

Råd til leger/helsepersonell: 

  • Unngå bruk av febuksostat hos pasienter med tidligere alvorlig kardiovaskulær sykdom, for eksempel hjerteinfarkt, slag eller ustabil angina. Bare bruk febuksostat hvis det ikke finnes andre hensiktsmessige behandlinger. 
  • Be pasienter kontakt lege hvis de har hatt hjerte- og karsykdom tidligere og behandles med febuksostat. 

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema. 

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til almennleger, revmatologer, ortopeder, geriatere og indremedisinere.

Råd til pasienter: 

  • Hvis du tidligere har hatt alvorlig hjerte- og karsykdom bør du bare bruke febuksostat  hvis legen din mener at det ikke finnes andre behandlingsmuligheter. 
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. 

Du kan melde mistenkte bivirkninger via helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter

​Fant du det du lette etter?