​​Apotek vil kunne ta en arbeidspris på kr 10,00 for delutlevering av legemidler. Delutlevering skjer når kunden kjøper hele pakningen, men apoteket oppbevarer pakningen og deler ut til kunden i porsjoner.

Arbeidsprisen for enkel istandgjøring, som regel av antibiotika i granulat, øker fra kr 22,00 til kr 30,00. Arbeidsprisen for anbrudd øker ved at apoteket kan legge til kr 25,00 per anbrudd.

For mer informasjon om endringene, se kapittel 7.3. i høringsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.