​Liste over hvilke homøopatiske legemidler som er tillatt solgt, vil bli publisert i løpet av 1. kvartal 2017. Homøopatiske legemidler som ikke er søkt registrert innen 12. januar kan omsettes med dagens betingelser i inntil 3 måneder etter at listen blir publisert. Dette gjelder samtlige homøopatiske legemidler som er på det norske markedet i dag. Etter dette vil det kun være tillatt å selge homøopatiske legemidler som er oppført på nevnte liste. Listen vil bli oppdatert jevnlig.

Bakgrunn

Legemiddelforskriften er endret som følge av at overgangsordningen for homøopatiske legemidler utløper 12. januar 2017. Overgangsordningen (legemiddelforskriften § 2-1) tillater at homøopatiske legemidler med markedsføringstillatelse eller registrering i annet EØS-land, kan omsettes uten norsk registrering.

Legemiddelverket mener det er forsvarlig at grossister og apotek får en periode til å omstille seg. Det er rimelig at omstillingsperioden er den samme som når en markedsføringstillatelse utløper for andre legemidler.  

​Fant du det du lette etter?