​​​Innholdet i Excel-ark og dokumentasjonsrapport må ses på som veiledende og det anbefales at det alltid gjøres en vurdering av om enhetskostnaden er representativ i den aktuelle metodevurderingen. Det kan være en rekke forhold som tilsier avvik fra enhetskostnadene slik det her er skissert. I de tilfellene må det belyses og redegjøres for ved bruk av andre enhetskostnader og det bes om å bruke offentlige kilder. Oversikten inneholder oppdaterte tall og kostnader som er justert oppimot årets prisindeks.

Prisene er oppgitt i NOK.

Last ned enhetskostnadsoversikten (excel)

Last ned dokumentasjonsrapporten (pdf)

​Fant du det du lette etter?