Finadyne vet inj

Finadyne vet inj har ikke vært markedsført siden 2018. Produsenten av Finadyne vet inj har nå fjernet hjelpestoffet dietanolamin fra produktet og erstattet det med et annet hjelpestoff som kan brukes til matproduserende dyr. Det er ventet at nye pakninger med Finadyne vet inj til hest, storfe og svin igjen vil være på markedet fra begynnelsen av mars.

Veterinærer som fremdeles har gamle pakninger med Finadyne vet inj. med dietanolamin, kan bare bruke disse pakningene til ikke-matproduserende hest. På gamle pakninger står dietanolamin oppført som innholdsstoff på ytterpakningen.

Flunixin vet inj

Flunixin vet inj er i dag tilgjengelig i ommerkede pakninger til bruk på ikke-matproduserende hest (inneholder hjelpestoffet dietanolamin).

Produsenten av Flunixin vet inj har nå fjernet hjelpestoffet dietanolamin fra preparatet. Nye pakninger til bruk på hest og storfe forventes å være i salg innen utgangen av mai.

I en periode vil det kunne finnes pakninger av Flunixin vet inj både med og uten hjelpestoffet dietanolamin på markedet. I denne peridoen må veterinæren forholde seg til merkingen hvor det tydelig fremgår om det er en pakning som kan brukes til matproduserende dyr eller ikke.

Sjekk pakningen før bruk

Hvis du er i tvil om flasken du har inneholder dietanolamin kan du sjekke pakningen. Alle innholdsstoffer skal være oppgitt på pakningen.

Du kan lese mer hos Mattilsynet om dietanolamin.

​Fant du det du lette etter?