​Etter en gjennomgang av mottatte høringssvar har Legemiddelverket besluttet å gjøre følgende endringer i LUA-listen fra 1.januar 2021:

  • Reseptfrie kombinasjonspakninger av ekonazol vagitorie 150 mg (depot) + 1 % krem tas inn i LUA-ordningen
  • Reseptfrie kombinasjonspakninger av klotrimazol 500 mg vaginalkapsel + 10 mg/g krem tas inn i LUA-ordningen

Følgende endringer som var foreslått i høringen vil etter gjennomgangen av høringssvarene allikevel ikke legges til i LUA-listen:

  • Reseptfrie pakninger av nesespray med flutikason, mometason, triamcinolon og budesonid

I tillegg vil det også bli gjort endringer i minimumsutvalget for smertestillende legemidler. Ibuprofen tas ut av minimumsutvalget, og det vil derfor bli mulig for utsalgsstedene å selge kun paracetamol. For barnestyrkene av paracetamol i minimumsutvalget blir det lagt til fotnoter om alternative formuleringer ved langvarig legemiddelmangel av barneformuleringene med paracetamol. 

Legemiddelverkets begrunnelse for beslutningen er nærmere omtalt her. 

Se oppdatert LUA-liste.

Se oppdatert minimumsutvalg. 

Høringssvar

Legemiddelverket har mottatt høringssvar fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Legeforeningen, Norsk Farmasøytisk Selskap, Apotekforeningen, Norsk Medisinaldepot, Legemiddelindustrien, Norges Farmaceutiske Forening og Farmasiforbundet. Høringssvarene er publisert under:


​Fant du det du lette etter?