• Acetylcystein 200 mg brusetabletter inntil 25 tabletter (kan plasseres i selvvalg)
  • Medisinsk kull orale formuleringer (kan plasseres i selvvalg)

Ingen virkestoffer er fjernet fra listen.

 

Det gjøres oppmerksom på at den nye LUA-listen gjelder først fra 1.februar 2018.

 

Nærmere beskrivelse av endringene i LUA-listen finnes i brevet som ble sendt ut i forbindelse med at årets høring ble avsluttet.

Høringsuttalelser

I forbindelse med årets høring har Legemiddelverket mottatt følgende høringsuttalelser:

Norges Farmaceutiske Forening

Farmasiforbundet

Apotekforeningen

Det helsevitenskaplige fakultet UiT

Helsedirektoratet

Det odontologiske fakultet, UiO

Legemiddelindustriforeningen

COOP Norge

 

Tidsplan for revisjon av LUA-listen i 2018

Legemiddelverket vil også i 2018 gjennomgå LUA-listen, og det gis mulighet til å komme med løpende innspill til endringer i LUA-listen fram til 1.april 2018. Gjennomgangen i 2018 vil skje etter følgende tentative tidsplan:

  • Det gis mulighet til å sende løpende innspill til endringer i LUA-listen frem til 1.april
  • Legemiddelverket sender ut forslag om endringer på høring innen 1.juni
  • Høringssvar sendes Legemiddelverket innen 1.september
  • Ny liste over vareutvalg fastsettes innen 1. oktober
  • Ny liste over vareutvalg trer i kraft 1. februar 2019​Fant du det du lette etter?