Legemiddelverket offentliggjorde i november 2018  en oppdatert liste over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA-listen).
 
Fra 1. februar 2019 er det mulig å selge følgende legemidler utenom apotek:
  • Amylmetakresol, 2,4-diklorbenzylalkohol 0,6 mg/1,2 mg sugetablett 24 stk 

Omeprazol enterokapsler tas ut av LUA-listen

I tillegg til endringene som ble offentliggjort i november 2018, vil det bli gjort ytterligere en endring. Legemiddelformuleringen enterokapsler for virkestoffet omeprazol tas ut av LUA-listen fra 1. februar 2019. Den 9. februar 2019 trer forordningen om sikkerhetsanordninger (EU) 2016/161 i kraft. I den forbindelse vil det være krav om sikkerhetsanordninger for reseptfrie pakninger av omeprazol harde enterokapsler. Legemidler med sikkerhetsanordninger skal sjekkes ut av en ekstern database ved salg. Systemene for utsjekking av databasen er ikke tilgjengelig utenfor apotek. Dette medfører at omeprazol enterokapsler tas ut av LUA-listen.
 

Tidsplan for revisjon av LUA-listen i 2019

Legemiddelverket vil også i 2019 gjennomgå LUA-listen, og det gis mulighet til å komme med løpende innspill til endringer i LUA-listen fram til 1. april 2019. Gjennomgangen i 2019 vil skje etter følgende tentative tidsplan:

  • Det gis mulighet til å sende løpende innspill til Legemidelverket om endringer i LUA-listen frem til 1. april.
  • Legemiddelverket sender ut forslag om endringer på høring innen 1. juni.
  • Høringssvar sendes Legemiddelverket innen 1. september.
  • Ny liste over vareutvalg fastsettes innen 1. oktober og trer i kraft 1. februar 2020.
​Fant du det du lette etter?