Amylmetakresol, 2,4-diklorbenzylalkohol som er markedsført som Solvivo i Norge er en sugetablett med antiseptiske egenskaper som brukes til å lindre smerter, sårhet og ubehag ved infeksjon i halsen. Legemiddelverket har besluttet å ta inn 0,6 mg/1,2 mg sugetabletter i pakningsstørrelse med 24 stk inn i LUA-listen.

Ingen virkestoffer er fjernet fra listen.


Det gjøres oppmerksom på at den nye LUA-listen gjelder fra 1. februar 2019.

Nærmere beskrivelse av endringene i LUA-listen står i brevet som ble sendt ut i forbindelse med at årets høring ble avsluttet. 

Se brev 

Se oppdatert LUA-liste


Høringsuttalelser

I forbindelse med årets høring har Legemiddelverket mottatt følgende høringsuttalelser:

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

COOP Norge SA

Apotekforeningen

Norges Farmaceutiske Forening

 

Tidsplan for revisjon av LUA-listen i 2019

Legemiddelverket vil også i 2019 gjennomgå LUA-listen, og det gis mulighet til å komme med løpende innspill til endringer i LUA-listen fram til 1.april 2019. Gjennomgangen i 2019 vil skje etter følgende tentative tidsplan:

  • Det gis mulighet til å sende løpende innspill til endringer i LUA-listen frem til 1.april 2019 til Legemiddelverket
  • Legemiddelverket sender ut forslag om endringer på høring innen 1.juni 2019
  • Høringssvar sendes Legemiddelverket innen 1.september 2019
  • Ny liste over vareutvalg fastsettes innen 1. oktober 2019 og trer i kraft 1. februar 2020


​Fant du det du lette etter?