Etter en gjennomgang av mottatte høringssvar har Legemiddelverket besluttet å gjøre følgende endringer i LUA-listen fra 1.februar 2020:

  • Reseptfrie pakninger av aciklovir hudstift tas inn i LUA.
  • Aciklovir krem og penciklovir krem flyttes til selvvalgslisten.

Dette betyr at naproksen, som Legemiddelverket opprinnelig hadde foreslått som nytt legemiddel i LUA-ordningen, likevel ikke blir tillat solgt utenom apotek. Legemiddelverkets begrunnelse for beslutningen er nærmere omtalt Se Legemiddelverkets begrunnelse for beslutningen.

Se oppdatert LUA-liste 

Høringssvar

Legemiddelverket har mottatt høringssvar fra Det Odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Apotekforeningen, Norsk Medisinaldepot (NMD), Legemiddelindustrien (LMI), Norsk Farmasøytisk selskap (NFS), Folkehelseinstituttet (FHI), Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og Helsedirektoratet. Høringssvarene er publisert i listen under:

LUA-høring 2020

Legemiddelverket vil også i 2020 gjennomgå LUA-listen, og det gis mulighet til å komme med løpende innspill til endringer fra og med dags dato frem til 1.april 2020. Gjennomgangen i 2020 vil dermed skje etter følgende tentative tidsplan:

  • Forslag til endringer i LUA-listen kan sendes til Legemiddelverket innen 1.april 2020
  • Legemiddelverket sender ut forslag om endringer på høring innen 1.juli 2020
  • Høringssvar sendes til Legemiddelverket innen 1.oktober 2020
  • Ny liste over vareutvalg fastsettes innen 1. november 2020
  • Ny liste over vareutvalg trer i kraft 1. februar 2021
​Fant du det du lette etter?