Dette gjelder følgende endringer:
  • Ibuprofen pulver 200 mg, opp til 20 doseposer (ikke selvvalg) tas inn i ordningen
  • Ibuprofen mikstur 20 mg/ml, flasker opp til 100 ml (ikke selvvalg) tas inn i ordningen
  • Ulipristalacetat 30 mg, 1 tablett (ikke selvvalg) tas inn i ordningen
  • Paracetamol 500 mg granulat i opp til 20 doseposer (ikke selvvalg) tas inn i ordningen
  • Terbinafin gel, hudspray, krem, liniment, alle reseptfrie (selvvalg) tas inn i ordningen

I høringsbrevet Legemiddelverket sendte 18.06.2015  var også diklofenak gel og plaster med i forslaget til endringer i listen. Etter å ha gjennomført høringen har Legemiddelverket besluttet at diklofenak gel og plaster ikke skal stå på LUA-listen. Utover dette er den endelige listen uendret fra det forslaget som ble sendt ut på høring.

Den nye LUA-listen gjelder fra 1. februar 2016.

Nærmere beskrivelse av endringene i LUA-listen finnes i brevet som ble sendt ut i forbindelse med at årets høring ble avsluttet.

Se oppdatert LUA-liste

Se brev

Høringsuttalelser

I forbindelse med årets høring har Legemiddelverket mottatt følgende høringsuttalelser:

Tidsplan for revisjon av LUA-listen i 2016

Legemiddelverket vil også i 2016 gjennomgå LUA-listen, og det gis mulighet til å komme med løpende innspill til endringer i LUA-listen fra og med dags dato frem til 1.april 2016. Gjennomgangen i 2016 vil dermed skje etter følgende tentative tidsplan:

  • Det gis mulighet til å sende løpende innspill til endringer i LUA-listen frem til 1. april
  • Legemiddelverket sender ut forslag om endringer på høring innen 1. juni
  • Høringssvar sendes Legemiddelverket innen 1. september
  • Ny liste over vareutvalg fastsettes innen 1. oktober
  • Ny liste over vareutvalg trer i kraft 1. februar 2017
​Fant du det du lette etter?