• Diklofenak gel 11,6 mg/g alle reseptfrie pakningsstørrelser (ikke selvvalg) inn i ordningen
  • Diklofenak gel 23,2 mg/g alle reseptfrie pakningsstørrelser (ikke selvvalg) inn i ordningen

Ingen preparater er fjernet fra ordningen.

 

Det gjøres oppmerksom på at den nye LUA-listen gjelder fra 1.februar 2017.

Nærmere beskrivelse av endringene i LUA-listen finnes i brevet som ble sendt ut i forbindelse med at årets høring ble avsluttet.

Se oppdatert LUA-liste

Se brev

Høringsuttalelser

I forbindelse med årets høring har Legemiddelverket mottatt følgende høringsuttalelser:

Apotekforeningen

Coop Norge Handel AS

Farmasiforbundet

Folkehelseinstituttet

Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok

Legemiddelindustrien

Norges Farmaceutiske forening

RELIS Sør-Øst

Tidsplan for revisjon av LUA-listen i 2017

Legemiddelverket vil også i 2017 gjennomgå LUA-listen, og det gis mulighet til å komme med løpende innspill til endringer i LUA-listen fra og med dags dato frem til 1.april 2017. Gjennomgangen i 2017 vil dermed skje etter følgende tentative tidsplan:

  • Det gis mulighet til å sende løpende innspill til endringer i LUA-listen frem til 1.april
  • Legemiddelverket sender ut forslag om endringer på høring innen 1.juni
  • Høringssvar sendes Legemiddelverket innen 1.september
  • Ny liste over vareutvalg fastsettes innen 1. oktober
  • Ny liste over vareutvalg trer i kraft 1. februar 2018
​Fant du det du lette etter?