​​​V​enetoklaks brukes til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL), en form for blodkreft. 

Behandling med venetoklaks kan føre til en rask nedbrytning av svulstceller. Det fører til uttømming av stoffer fra de døde svulstcellene med økt konsentrasjon av elektrolytter (f. eks kalium, fosfat og magnesium), urinstoff og urinsyre i blodet. Tilstanden kalles tumorlysesyndrom og kan være en livstruende komplikasjon som blant annet kan gi nyresvikt, hjerterytmeforstyrrelser, kramper og død.

Preparatomtalen er revidert for å gjenspeile de oppdaterte anbefalingene og understreke viktigheten av streng overholdelse av tiltak mot tumorlysesyndrom for alle KLL-pasienter, uavhengig av tumormasse og andre kjente risikofaktorer for tumorlysesyndrom.

Råd til leger:

For å redusere risikoen for tumorlysesyndrom hos KLL-pasienter bør forskrivende lege:

  • Vurdere pasientspesifikke faktorer som øker risiko for tumorlysesyndrom, inkludert komorbiditeter, spesielt nedsatt nyrefunksjon samt tumormasse og forstørret milt før første dose med venetoklaks.
  • Gi forebyggende hydrering og midler mot hyperurikemi til alle pasienter før første dose med venetoklaks.
  • Monitorere blodkjemi og vurdere tumormasse.
  • Følge anbefalte doseendringer og tiltak i tilfelle endringer i blodkjemi eller symptomer som tyder på tumorlysesyndrom knyttet til venetoklaks.
  • Sørge for at pasienten får pasientkortet (som vil bli distribuert til forskrivende hematologer). Dette kortet vil inneholde informasjon om viktigheten av hydrering og en liste over symptomer på tumorlysesyndrom som vil gjøre pasienten oppmerksom på å søke øyeblikkelig medisinsk hjelp i tilfelle de oppstår.

Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev​​ til alle hematologer for å informere om denne risikoen.​​

​Fant du det du lette etter?