​​​​​​​​Cibinqo (abrocitinib), Jyseleca (filgotinib), Olumiant (baricitinib), Rinvoq (upadacitinib) og Xeljanz (tofacitinib) utgjør en gruppe legemidler kalt janus-kinase (JAK)-hemmere. JAK-hemmere brukes i behandling av flere inflammatoriske sykdommer som leddgikt og hudsykdommer som atopisk eksem.

Det er sett økt forekomst av kreft, kardiovaskulære hendelser, infeksjoner, venøs blodpropp og død ved bruk av JAK-hemmere sammenlignet med TNF-α-hemmere hos pasienter med revmatoid artritt med visse risikofaktorer.

For mer informasjon om bakgrunnen for sikkerhetsinformasjonen se "kjære helsepersonell"​-brevet​ ​som er sendt ut.

Råd til leger/helsepersonell:

 • ​​​Økt forekomst av kreft, kardiovaskulære hendelser, infeksjoner, venøs tromboembolisme (VTE) og død anses som klasseeffekter. Rådene er derfor relevante for all bruk av JAK-hemmere ved inflammatoriske og dermatologiske sykdommer.
 • For følgende grupper bør JAK-hemmere kun brukes hvis det ikke er andre egnede behandlingsalternativer: 
  • Pasienter som er 65 år eller eldre
  • Røykere eller tidligere langtidsrøykere
  • Pasienter som har andre kardiovaskulære risikofaktorer
  • P​asienter med risikofaktorer for å utvikle kreft.
 • Pasienter med andre risikofaktorer for venøs tromboembolisme bør informeres om symptomene ved blodpropp.
 • Doseringsanbefalingene er revidert for enkelte pasientgrupper med risikofaktorer.
 • Vi anbefaler regelmessig undersøkelse av huden for alle pasienter.
 • ​Forskrivere bør snakke med pasientene om risikoen som er knyttet til bruk av JAK-hemmere.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema​ 

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert i tråd med de nye anbefalingene. Det samme gjelder opplæringsmateriell til helsepersonell og pasienter. Det er sendt ut et "kjære helsepersonell"-brev til dermatologer, gastroenterologer, revmatologer og pediatere.

​Fant du det du lette etter?