​​​​​​​​Brolucizumab (Beovu) er et antistoff indisert for behandling av voksne med våt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). Studier tyder på at behandlingsindusert immunreaksjon mot Beovu k​an bidra til retinal vaskulitt og/eller retinal vaskulær okklusjon. ​

Råd til leger og helsepersonell 

  • Avbryt behandling med Beovu dersom pasient utvikler intraokulær inflammasjon, inkludert retinal vaskulitt eller retinal vaskulær okklusjon.  

  • Det bør gå miste 8 uker mellom vedlikeholdsdoser av Beovu (etter de tre første dosene). 

  • ​Pasienter som har hatt intraokulær inflammasjon eller retinal vaskulær okklusjon i løpet av året før behandling med Beovu har økt risiko og bør overvåkes nøye. 

  • Kvinner har en høyere risiko. En høyere forekomst har også blitt observert hos japanske pasienter.

  • Informer pasienter om tidlige tegn og symptomer på intraokulær inflammasjon, retinal vaskulitt og retinal vaskulær okklusjon. Pasient må oppsøke lege umiddelbart hvis disse bivirkningene mistenkes. 

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema​ ​​

Råd til pasienter 

  • Ta kontakt med lege umiddelbart dersom du opplever synsforstyrrelser etter behandling med Beovu. 

Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»- brev til landets øyeleger.

​Fant du det du lette etter?