​Oppdateringene inkluderer oppdatert tabell for gjenværende gode leveår i den generelle befolkningen med nye dødelighetsdata fra Statistisk sentralbyrå, samt enkelte tekstjustering er og presiseringer.

​Se endringslogg for retningslinjene og endringslogg for malen.

De nye versjonene er publisert under hhv.

Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler og

Mal for innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av legemidler.

Legemiddelverket har også publisert engelske oversettelser av retningslinjene og innsendingsmalen, basert på disse oppdaterte versjonene av retningslinjene og innsendingsmalen.

 
Oppdateringene er gyldige f.o.m. 1. mai 2018

​Fant du det du lette etter?