​Oppdateringene inkluderer presisering av hvordan utgifter til individuell stønad vanligvis håndteres i budsjettanalysen, samt enkelte andre presiseringer.

Se endringslogg for retningslinjene og endringslogg for malen.

De nye versjonene er publisert under hhv.

Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler og

Mal for innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av legemidler.

De engelske oversettelsene er også oppdatert tilsvarende. 
 
Oppdateringene er gyldige f.o.m. 15. oktober 2018.
​Fant du det du lette etter?