​Målgruppen er vanligvis helsepersonell, men noe materiell vil være beregnet for pasienter eller pårørende.

Krav til opplæringsmateriell

For legemidler i sentral prosedyre gis kravene i Kommisjonsvedtakets Annex II. For legemidler i øvrige prosedyrer inngår kravene som en del av risikominimeringsplanen, Risk Management Plan (RMP). Opplæringsmateriellet kalles av og til også RMP-materiell, men RMP er langt mer omfattende.

Retningslinjer