​Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-10 fastslår at optikere på visse vilkår kan rekvirere øyedråper til diagnostisk bruk samt adrenalin i den form Statens legemiddelverk fastsetter.

I dag står disse adrenalinpreparatene på listen:

EpiPen Jr 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
EpiPen 300 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Jext 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.
Jext 300 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.

Siden forrige revisjon har det kommet til et preparat som også fyller vilkårene:

Emerade 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Emerade 300 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Emerade 500 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Emerade 150, 300 og 500 mikrogram injeksjonsvæske i ferdigfylt autoinjektor føres derfor opp på listen over legemidler som kan rekvireres av optikere på de gitte vilkår.

 

​Fant du det du lette etter?