​Lojuxta er et legemiddel som brukes av voksne pasienter med arvelig høyt kolesterol (homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH)). Legemidlet brukes som et tillegg til en fettfattig diett og andre lipidsenkende legemidler. 

Råd til leger

  • Lojuxta er kontraindisert hos pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon og hos personer med uforklarlige, vedvarende unormale leverfunksjonsprøver.
  • Leverfunksjonen skal overvåkes før og under behandling med Lojuxta (se Kjære helsepersonellbrev for mer spesifikke anbefalinger).
  • Screening for steatohepatitt/fibrose bør utføres før behandling med Lojuxta igangsettes og deretter årlig.
  • Lojuxta er kontraindisert ved graviditet.
  • Før behandling med Lojuxta igangsettes hos fertile kvinner må pasienten ta i bruk sikker prevensjon og det må bekreftes at pasienten ikke er gravid.
  • Det finnes opplæringsmateriell for deg som forskriver som hjelp til å minimere risikoene og informere pasientene.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema.  

Råd til pasienter​

  • Lojuxta skal ikke brukes under graviditet. Ved mistanke om graviditet ta umiddelbart kontakt med legen din.
  • Bruk sikker prevensjon dersom du behandles med Lojuxta. Ved diaré eller oppkast kan effekten av p-piller eller minipiller reduseres, slik at du i tillegg må bruke annen sikker prevensjon i 7 dager etter at symptomene har opphørt.

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til aktuelle leger.  

​Fant du det du lette etter?