Paracetamol er førstevalg ved behandling av milde til moderate smerter og feber både hos voksne og barn. Det er flere produkter med ulike formuleringer og styrker tilgjengelig i Norge, både til egenbehandling og til bruk på sykehus. Det er innehaveren av markedsføringstillatelse som er ansvarlig for at produktinformasjonen i preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert i tråd med aktuell kunnskap. Legemiddelverket har blitt oppmerksom på at informasjon om anbefalte doser, doseringsintervaller og kontraindikasjoner ikke er i tråd med gjeldende anbefalinger.

Disse tre punktene bør oppdateres:
  1. Dosering til barn og voksne bør oppdateres. For noen produkter er det angitt doseringer som kan medføre at pasienten får suboptimale doser paracetamol og opplever unødvendig smerte. I tillegg skaper avvik i anbefalinger i produktinformasjon forvirring hos både pasient og helsepersonell. 

  2. Interaksjonsavsnittene bør gjenspeile vurderingene og anbefalingene som myndighetene publiserer i den norske interaksjonsdatabasen.

  3. Informasjon om kontraindikasjoner i forbindelse med leversykdom bør oppdateres.

Les mer om dette i rapporten: 

Oppdatert: 28.05.2021

Publisert: 03.07.2020

​Fant du det du lette etter?