En engelsk forskergruppe har samlet data fra åtte observasjonsstudier. To av studiene viste økt dødelighet hos dem som brukte paracetamol sammenlignet med en gruppe som ikke gjorde det. Man fant også noe økt risiko for hjerteinfarkt, redusert nyrefunksjon og blødning fra magen blant dem som brukte paracetamol. Analysen er nylig publisert i Annals of Rheumatic Diseases.

Forfatterne understreker at resultatene er usikre og må tolkes med forsiktighet. Forskerne anbefaler at det blir gjort større, systematiske undersøkelser om bruken av paracetamol. Resultatene fra studien vil bli tatt med i den løpende sikkerhetsvurderingen som gjøres i samarbeid mellom europeiske legemiddelmyndigheter.

 

Bedre enn alternativene

– Det er nyttig at forskere undersøker forekomst av bivirkninger for legemidler som brukes mye. Analysen, som baserer seg på relativt få observasjonsstudier, har en rekke begrensninger. Blant annet har det ikke vært mulig å korrigere for at det er en grunn til at noen har behov for paracetamol eller andre typer medisiner. Man skal være forsiktig med å legge for mye vekt på slike enkeltstudier, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

─ Denne studien rokker ikke ved myndighetenes råd om paracetamol som førstevalg ved smerte. Alternativet er ofte medisiner som for eksempel ibuprofen eller diklofenak.  Denne gruppen medisiner kalles NSAIDs og har flere kjente bivirkninger som nyresvikt og høyere risiko for hjerte- og karsykdom.

Det gode med paracetamol er at det kan brukes av alle aldersgrupper, av gravide og i kombinasjon med andre legemidler. Paracetamol står seg godt som førstevalg ved smerter, men som for alle andre legemidler gjelder riktig bruk; ingen skal bruke for høye doser eller ta smertestillende når man ikke har behov for det, sier Madsen.

 

Råd ved bruk av smertestillende:

  • Bruk smertestillende bare når det er nødvendig
  • Bruk den minste dosen som gir effekt
  • Bruk medisinen i så kort periode som mulig.
  • Paracetamol skal ikke brukes ved alvorlig leversykdom (leversvikt)

Oppsøke lege ved akutte smerter, ved kroniske smerter og ved smerter som er langvarige eller som forverres over tid.

​Fant du det du lette etter?