​Smeltetabletter er egnet til bruk hos barn. Legemiddelverket oppdaterer derfor LUA-listen for at det skal være mulig å tilby dette som et alternativ til andre barneformuleringer av paracetamol i en mangelsituasjon. 

Paracetamol smeltetabletter har vært reseptfritt på apotek siden 2003. Oppdateringen er en presisering av LUA-listen, som allerede omfatter andre reseptfrie formuleringer av paracetamol som tabletter, brusetabletter, stikkpiller, dosepulver, granulat i dosepulver og mikstur. Paracetamol smeltetabletter har vært reseptfritt på apotek siden 2003. Legemiddelverket vurderer paracetamol smeltetabletter som lik de andre legemiddelformene av paracetamol som selges utenom apotek, med hensyn på sikkerhet og egnethet for egenomsorg.

Endringen gjelder fra og med 19.mai 2020.


Se oppdatert LUA-liste her
​Fant du det du lette etter?