​Pergotime er et legemiddel som inneholder virkestoffet klomifen og brukes ved ufrivilling barnløshet som følge av manglende eggproduksjon. Det er det eneste klomifenpreparatet på markedet i Norge per dags dato, og Pergotime vil også bli trukket globalt. Det finnes andre klomifenpreparater tilgjengelig i Europa. Dersom pasienten fortsatt bør bruke klomifentabletter, kan legen rekvirere dette gjennom ordningen med spesielt godkjenningsfritak.

Råd til leger

  • Legen må vurdere om pasienten skal gå over til annen behandling eller om det skal søkes om spesielt godkjenningsfritak for klomifen.

Råd til pasienter

  • Kontakt lege for å diskutere videre behandling

Råd til apotek

  • Pasienten bør bes om å kontakte lege for å diskutere videre behandling.

 

​Fant du det du lette etter?