​Pergotime er et legemiddel som inneholder virkestoffet klomifen og brukes ved ufrivilling barnløshet som følge av manglende eggproduksjon. Det er det eneste klomifenpreparatet på markedet i Norge per dags dato, og Pergotime vil også bli trukket globalt. Det finnes andre klomifenpreparater tilgjengelig i Europa. Dersom pasienten fortsatt bør bruke klomifentabletter, kan legen rekvirere dette gjennom ordningen med spesielt godkjenningsfritak.

Råd til leger

Legen må vurdere om pasienten skal gå over til annen behandling eller om det skal søkes om spesielt godkjenningsfritak for klomifen.

Råd til pasienter

Kontakt lege for å diskutere videre behandling

Råd til apotek 

Pasienten bør bes om å kontakte lege for å diskutere videre behandling.

 

​Fant du det du lette etter?