Legemiddelverket har gitt firmaet påbud om å stanse all bruk av denne annonsen i sin markedsføring.​ Bakgrunnen er at reklamen ikke er i samsvar med godkjent preparatomtale.


Denne påstanden mener Legemiddelverket er i strid med godkjent preparatomtale.
Godkjent indikasjon for Pexion er:

«For å redusere frekvensen av generaliserte anfall som følge av idiopatisk epilepsi hos hunder der alternative behandlingsmuligheter har vært grundig vurdert.»​Fant du det du lette etter?