​Polaramin (deksklorfeniramin) er et antihistamin som brukes til behandling av allergiske lidelser og kløe. Det finnes andre legemidler i gruppen antihistaminer som kan brukes som alternativ.

Råd til leger

  • Legen må vurdere om pasienten skal gå over til et annet antihistamin eller om det skal søkes om spesielt godkjenningsfritak for deksklorfeniramin

Råd til pasienter

  • Polaramin er avregistrert i Norge, og resepter på Polaramin er dermed ikke lenger gyldige
  • Kontakt lege for å diskutere videre behandling

Råd til apotek

  • Resepter på Polaramin er ikke lenger gyldige
  • Pasienten bør bes om å kontakte lege for å diskutere videre behandling
​Fant du det du lette etter?