▼Portrazza, i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin, brukes i behandling av en bestemt type lungekreft (NSCLC). I en studie ble det observert tromboemboliske hendelser (f.eks. blodpropp) i forbindelse med bruk av Portrazza i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin. I en annen studie ble det vist en økt hyppighet av lunge- og hjertestans eller plutselig død.

Råd til leger/helsepersonell:

  • Portrazza bør ikke administreres til pasienter med flere risikofaktorer for tromoemboliske hendelser med mindre fordelen for pasienten oppveier risikoen.
  • Tromboseprofylakse bør vurderes individuelt hos pasientene med høyere risiko for tromboemboli.
  • Pasienter og leger skal være oppmerksomme på tegn og symptomer på tromboemboli. Pasienter skal instrueres til å oppsøke legehjelp hvis de utvikler symptomer som åndenød, brystsmerter, hevelser i arm eller ben.
  • Seponering av Portrazza bør vurderes hos pasienter som opplever venøse eller arterielle tromboemboliske hendelser etter en nøye vurdering av fordelene i forhold til risikoen hos den enkelte pasient.

 

Råd til pasienter:

  • Søk legehjelp så snart som mulig hvis du utvikler symptomer som åndenød, brystsmerter, hevelser i arm eller ben.

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev  til lungespesialister, onkologer og sykehusapotek. ​​​​​​​​​​​​​​

​Fant du det du lette etter?