Det er British Medical Journal som kritiserer produsenten av Pradaxa for å ha holdt tilbake viktig sikkerhetsinformasjon da de søkte om godkjenning. Saken etterforskes av European Medicines Agency.

Råd til pasienter

 • ​Du må ikke slutte med Pradaxa uten å snakke med lege.  Da kan du risikere å få hjerneslag eller blodpropp.
 • Ta kontakt med legen din hvis nyhetene om Pradaxa gjør deg urolig og utrygg.
 • Dersom legen mener du skal slutte med Pradaxa, må du begynne med en annen blodfortynnende medisin.  

Råd til leger

 • Legemiddelverket finner ikke grunnlag for en generell anbefaling om at pasienter som bruker Pradaxa skal bytte til et annet blodfortynnende legemiddel.
 • Følge nøye de doseringsanbefalingene som er gitt i Helsedirektoratets «Informasjon om warfarin og de nye peroraleantikoagulasjonsmidlene. IS-2050» og preparatomtalen​.
 • Pradaxa skilles i hovedsak ut i nyrene. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon og høy alder skal ha laveste dose.  
 • Det er viktig at nyrefunksjonen måles:
  • før behandlingen med Pradaxa starter
  • gjentas årlig
  • ved situasjoner der nyrefunksjonen midlertidig kan være nedsatt som ved dehydrering og akutt sykdom.

Etterforskes av EMA

Pradaxa som inneholder virkestoffet dabigatran, tilhører en ny type blodfortynnende legemidler som kalles NOAK. Pradaxa brukes til å forebygge hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer og for å hindre blodpropp etter operasjoner. Fordelen med disse medisinene er at de kan tas uten behov for regelmessig blodprøvekontroll. Det er nå mistanke om at produsenten har skjult data som viser at blodprøver likevel er nødvendig. Produsenten avviser betydningen av dette og saken etterforskes nå grundig av den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA).