​Bakgrunn

Alirokumab er en PCSK9-hemmer til behandling av hyperkolesterolemi. PCSK9-hemmere er et nytt behandlingsprinsipp der monoklonale antistoff reduserer nivået av LDL kolesterol ved å fremme nedbrytning av lipoproteinreseptorer i leveren.

Sanofi søkte om forhåndsgodkjent refusjon for voksne pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig LDL-C reduksjon med nåværende behandling hos pasienter med familiær hyperkolesterolemi med og uten tidligere kardiovaskulære hendelser og hos pasienter med etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprofylakse) og hyperkolesterolemi med svært høy risiko for nye kardiovaskulære hendelser.

Legemiddelverket har i sine helseøkonomiske vurderinger sett på effekten av alirokumab mot placebo. Dette fordi denne behandlingen kommer i tillegg til behandling med statiner og ezetimib. Resultatene fra de helseøkonomiske analysene viser at kostnadene ved behandling ikke står i et rimelig forhold til effekten. Legemiddelverkets analyser viser at kostnaden for et kvalitetsjustert leveår er høy og varierer mellom 600 000 -1200 000 kr. Kostnadseffektiviteten varierer mellom ulike pasientpopulasjoner, men er generelt vesentlig høyere enn betalingsvilligheten.

Les refusjonsvedtaket for Praluent (alirokumab)

​Fant du det du lette etter?