​Precosa inneholder gjærsoppen saccharomyces boulardii og brukes for å forebygge antibiotikaassosiert diaré, og som tillegg til vancomycin- eller metronidazol-behandling, for å forebygge bivirkninger i form av diaré forårsaket av Clostridium difficile. 

Det er rapportert dødelige tilfeller blant kritisk syke og immunsvekkede pasienter som følge av soppinfeksjon i blodet (fungemi). I Finland, hvor produktet selges resept­fritt, er det rapportert fire dødsfall. Ingen tilfeller er så langt rapportert i Norge.

På grunn av risikoen for fungemi har europeiske legemiddelmyndigheter bestemt at lege­midler som inneholder saccharomyces boulardii ikke skal brukes til kritisk syke og immunsupprimerte pasienter. Fra før er legemidlet kontraindisert hos pasienter med sentralt venekateter. 

Råd til helsepersonell:

  • Ikke gi Precosa til pasienter med sentralt venekateter, alvorlig syke pasienter eller pasienter med immunsvikt.
  • Legemidlet inne­holder levende soppsporer som kan spres via luft og kontakt. Kapsler bør ikke åpnes i nærheten av pasienter.
  • Legemidlet bør håndteres med engangshansker. 

Precosa er det eneste legemidlet på markedet i Norge som inneholder saccharomyces boulardii. Tall fra Resept­registeret tyder på at det brukes lite. 

Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev for å informere om denne risikoen.

Vi ber helsepersonell om å melde bivirkninger til RELIS i sin helseregion via meldeskjema.

​Fant du det du lette etter?