​Det er ved en skrivefeil oppgitt at legemidlet Prednisolon Alternova 20 mg tabletter inneholder 316 mg laktose per tablett. Legemidlets korrekte mengde av laktose er 98,72 mg. 98,72 mg laktose er den mengden tablettene skal ha. Det vil si at det er riktig mengde i tablettene.

Dette vil derfor ikke påvirke effekten av Prednisolon Alternova 20 mg tabletter.

Råd til leger, apotek og pasienter

  • Informer pasienter at det grunnet en skrivefeil er feil informasjon angående mengden laktose tablettene inneholder i SPC, pakningsvedlegg og på etiketten av boksen til Prednisolon Alternova 20 mg tabletter.
  • Det er korrekt mengde laktose i selve tablettene.
  • Denne feilen vil ikke påvirke effekten av legemidlet.
​Fant du det du lette etter?