​Legemiddelverket har hatt på høring forslag om å ta Pregabalin Krka og Lyrica opp på byttelisten. Byttelisten gir en oversikt over hvilke legemidler som er byttbare på apotek.

Pregabalin kapsler brukes i behandling av nevropatisk smerte, epilepsi og generalisert angstlidelse. Indikasjonen nevropatisk smerte, som utgjør mesteparten av pregabalinforskriving i Norge, var ikke del av forslaget grunnet patenthensyn.

Flere høringsinnspill peker på at medisinbytte hos epilepsipasienter kan være problematisk selv om pregabalin ikke har såkalt smalt terapeutisk vindu. Det uttrykkes bekymring både for hendelser direkte relatert til pregabalinbytte, men også at man, ved å gå vekk fra den restriktive holdningen til bytte ved epilepsi, kan skape mer utrygghet hos pasientgruppen. Legemiddelverket mener det er kommet innspill som gjør at vurderingen av medisinsk likeverdighet totalt sett er beheftet med usikkerhet, selv om bytte av pregabalin isolert sett fremstår som trygt innenfor ordningen med medisinbytte i apotek.

Legemiddelverket mener byttesituasjonen blir uoversiktlig dersom pregabalin kapsler nå eventuelt inkluderes på byttelisten kun for indikasjonen generalisert angstlidelse. Pregabalin Krka og Lyrica tas derfor ikke opp på byttelisten.

​Fant du det du lette etter?