Pregabalin fikk markedsføringstillatelse i Norge i 2004. Allerede i 2007 var det 21 000 pasienter som brukte pregabalin. Antall brukere har siden vært stabilt.  

Godkjente indikasjoner:

Perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne. Tilleggsbehandling ved epilepsi hos voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering. Generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne.

I Legemiddelhåndboken står det: «Pregabalin er en GABA-analog uten direkte GABA‑erg effekt. Den virker ved å binde seg til en komponent av spenningsavhengige kalsiumkanaler i CNS. Det er påvist effekt ved fokale anfall med eller uten generalisering og ved nevrogen smerte. Effekt er også dokumentert ved angsttilstander» .

Virkestoffet ble satt på overvåkingslisten i 2010 på grunn av rapporter om avhengighet, misbruk og seponeringseaksjoner. Etter en omfattende utredning har Legemiddelverket bestemt at pregabalin nå flyttes til reseptgruppe B.

Pregabalin på hvit resept

Når pregabalin blir «B-preparat» innebærer det at legen ikke lenger kan reiterere hvite resepter på legemidlet. Som en overgangsordning er det bestemt at reiterering av resepter på pregabalin utstedt før 1. juni likevel er gyldig. 

Pregabalin på «blå resept»

 • Blåresepter på pregabalin kan reitereres som før.
 • Blåresepter utstedt før 1. juni er fortsatt gyldige.
 • Ved behandling av epilepsi refunderes pregabalin som før på blå resept (§2).
 • Individuell stønad som allerede er innvilget fra Helfo kan fortsatt brukes.

Søknad om individuell stønad (§ 3) for nye pasienter

Det gjelder egne krav for individuell stønad til vanedannende legemidler. Etter endring av reseptstatus, vil disse kravene i hovedsak også gjelde for pregabalin. 

I søknaden om individuell stønad for pregabalin må legen dokumentere: 

 • At faren for avhengighet er vurdert.
 • At det foreligger en plan for behandlingen.
 • At det er gjort smerteanalyse (når søknaden gjelder kronisk smerte).
 • Planlagt maksimal døgndose.

Ved behandling av kroniske sterke smerter, kan fastlegen eller en lege ved en tverrfaglig smerteklinikk søke. Ved alle andre bruksområder må søknaden komme fra en spesialist i sykdommens fagfelt eller en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Se helfo.no for nærmere detaljer om vilkår for individuell stønad til pregabalin.

Bruk ny søknadsløsning for blå resept

Leger oppfordres til å søknadsløsningen for blå resept når de søker individuell stønad. Den er enkel å bruke, og du får god veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart, slik at pasienten din kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen.

Les mer om ny søknadsløsning for blåresept på helfo. no

Råd til apotek:

 • Informer pasientene om bakgrunnen for endringen i reseptstatus for pregabalin.
 • Resepter på pregabalin som er utstedt før 01.06.18 er fortsatt gyldige. 
 • Etter 1. juni kan legen ikke lenger reiterere hvite resepter.
 • Blåresepter på pregabalin kan reitereres som før.
 • Individuell stønad som allerede er innvilget fra Helfo er fortsatt gyldig.
 • Pregabalin vil heretter omfattes av samme regler for oppbevaring og sikkerhet som for andre legemidler i reseptgruppe B.

Råd til pasienter og pårørende:

 • Husk at en vanlig (hvit) resept på pregabalin (Lyrica) bare er gyldig for én utlevering fra 1. juni 2018. Resepter ustedt før 1. juni kan brukes som før.
 • Det er ingen endringer for utlevering av pregabalin (Lyrica) på blå resept. Det kan hentes ut for 1 årsforbruk dersom legen bestemmer det.
 • Individuell stønad som allerede er innvilget fra Helfo er fortsatt gyldig etter 1. juni 2018.
​Fant du det du lette etter?