Pregnyl er et gonadotropinpreparat som inneholder virkestoffet humant koriongonadotropin. Andre alternativer må derfor benyttes ved fertilitetsbehandling hos kvinner og menn eller ved hypogonadisme, forsinket pubertet eller kryptorkisme hos menn.

Utenlandske gonadotropinpreparater være tilgjengelig gjennom ordningen med spesielt godkjenningsfritak dersom det er spesifikke behov der markedsførte alternativer ikke er dekkende.

Råd til leger

Pasienter må settes på et annet alternativ enn Pregnyl. Ingen pasienter må bli gående uten behandling.

Råd til pasienter

Du må så snart som mulig ta kontakt med legen din for å få et alternativ til Pregnyl. Det er viktig at du ikke blir gående uten behandling.

Råd til apotek

Pasient må henvises til legen sin for å få annen behandling. Det er viktig at pasienter ikke blir gående uten behandling.​

​Fant du det du lette etter?