Talidomid er et kjent fosterskadelig legemiddel og har vist å forårsake medfødte misdannelser hos mennesker. Lenalidomid og pomalidomid ligner strukturelt på talidomid og det er forventet at det er lik fosterskadelig effekt. For å hindre at et foster utsettes for disse virkestoffene er det visse bestemmelser i utleveringen av legemidlene.

Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling per resept. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

Legemiddelverket  ønsker å presisere at resepter som inneholder legemidler med talidomid, lenalidomid eller pomalidomid ikke kan reitereres.
​Fant du det du lette etter?