​​​​​Følgende endringer:

  • Avansesatsen for den delen av maksimalpris (AIP) som overstiger 200 kroner reduseres fra 3% til 2,5%
  • Tillegget for vanedannende legemidle​r (A og B) heves fra 10 til 15 kroner.

Tiltaket gir en redusert apotekavanse på 30 mill kroner og en innsparing på 20 mill kroner for folketrygden og 10 mill kroner for helseforetakene.

Den endrede avanseformelen er anvendt på maksimalprisene (AUP) som vil gjelde i apotek fra 1.januar 2016.

Her er innstillingen til statsbudsjettet for 2016 fra Helse- og omsorgskomiteen.​​​