• ​​Kravet om at enten lansoprazol,omeprazol eller pantoprazol må prøves først fjernes.
  • Krav om endoskopi eller pHmåling fjernes. Legen må vurdere når dette er nødvendig.
  • Krav om at behandlingen må startes av spesialist eller på sykehus fjernes. Medisinskfaglige forhold skal avgjøre når pasienten henvises til spesialist.
  • Ved behandling og forebygging av NSAIDs-relaterte sår, kan legen skrive protonpumpehemmer på blå resept uavhengig av hvorfor pasienten har brukt NSAIDs.

Reglene for å skrive protonpumpehemmer direkte på blå resept blir enklere. Se refusjonskoder, refusjonsberettiget bruk og vilkår på legemiddelverket.no

​Fant du det du lette etter?