Tilsynet har til hensikt å påse at markedsføringen skjer i henhold til kravene i legemiddelforskriften. Ved avvik kan Legemiddelverket  enten varsle formelle reaksjoner og/eller gi råd om hvordan markedsføringen kan forbedres. 

Tilsynsrapportene vil heretter ha et oppsett som klart skiller mellom avvik som vil føre til et forhåndsvarsel, og det som er å anse som et råd for å bedre markedsføringen.

Legemiddelfirmaene får en frist på 1 uke for å gi oss en tilbakemelding på rapporten. Dersom rapporten følges av et forhåndsvarsel, er fristen for tilbakemelding 2 uker.

Ubalansert eller feilaktig markedsføring av legemidler kan føre til feil bruk av legemidler, og få uheldige helse- og samfunnsmessige konsekvenser.

Se rapportene
​Fant du det du lette etter?