​Hensikten er å forebygge legemiddelmangel og unngå hamstring.

Budesonid er et betennelsesdempende legemiddel. Vi presiserer at rasjoneringen kun gjelder inhalatorer og inhalasjonsvæsker som inneholder virkestoffet budesonid, det vil si ATC-gruppene R03BA02 og R03AK07. Rasjoneringen gjelder ikke nesespray, orale formuleringer eller væske til rektalvæske som inneholder budesonid.

En engelsk studie har vist at budesonid kan gi effekt i behandling av covid-19 pasienter.

Leveringssituasjon

Det er ikke meldt mangel på inhalatorer og inhalasjonsvæsker som inneholder virkestoffet budesonid. Årsaken til rasjoneringen er å forebygge mangel.  

Det er bare helseinstitusjoner og pasienter med blå resept som kan få utlevert inhalatorer og inhalasjonsvæsker som inneholder virkestoffet budesonid og det kan utleveres maks 3 måneders forbruk av gangen. Dette er for å sikre forsyningen av budesonid i Norge.

Med helseinstitusjoner menes det sykehus, sykehjem med inneliggende pasienter, dagkirurgi og annen poliklinikk uten inneliggende pasienter.

Det er også innført meldeplikt, noe som betyr at legemiddelgrossister ikke kan selge budesonid innenfor de bestemte ATC-kodene ut av Norge uten at det er godkjent av Legemiddelverket.

Rasjoneringen gjelder fra 14.april kl. 13.00. Vedtaket om rasjonering oppheves så snart vi mener forsyningssituasjonen er stabil.

Råd til leger 

  • Inntil videre kan inhalatorer og inhalasjonsvæsker som inneholder virkestoffet budesonid (ATC-gruppene R03BA02 og R03AK07) kun forskrives på blå resept
  • Leger bør ikke skrive ut mer legemidler enn nødvendig.

Råd til apotek

  • Apoteket skal kun utlevere inhalatorer og inhalasjonsvæsker som inneholder virkestoffet budesonid (ATC-grupper R03BA02 og R03AK07) for maks 3 måneders forbruk av gangen, dersom pasienten har blå resept.
  • Sjekk siste utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig.
  • Etter resept fra klinikk/poliklinikk/dagkirurgi kan apotekene levere minstepakning av inhalasjonspreparater som inneholder budesonid, uavhengig av resepttype.
  • Apoteket oppfordres til å følge med på at det har gått minst 2,5 måneder mellom hvert uttak.
  • Pasienter som kommer for å hente ut inhalatorer og inhalasjonsvæsker som inneholder virkestoffet budesonid på hvit resept må henvises tilbake til legen. 

Råd til pasienter

  • Inntil videre får du bare utlevert inhalatorer og inhalasjonsvæsker som inneholder virkestoffet budesonid på blå resept og for maks 3 måneders forbruk av gangen.
  • Dersom du før rasjoneringen startet har fått inhalatorer og inhalasjonsvæsker som inneholder virkestoffet budesonid på hvit resept og skal hente den ut på apoteket, så må du ta kontakt med legen din. 
​Fant du det du lette etter?