​​​​Apotek skal maksimalt utlevere inntil 100 tabletter om gangen, med et intervall på minimum 30 dager. Rasjoneringen gjelder for alle resepttyper, samt for utenlandske pakninger som tillates solgt i forbindelse med mangelsituasjonen. Apotekene er pliktig til å sjekke sist utlevert dato. Grossister skal sørge for å ikke levere større mengder legemidler til det enkelte apotek enn det som tilsvarer normalsalget.

Leveringssituasjon

Det er meldt mangel på Liothyronin 20 mikrogram tabletter til 27.09.2021. Årsaken til rasjoneringen er å unngå hamstring og sørge for bedre tilgjengelighet av legemiddelet under hele mangelperioden.

For mer informasjon om mangel på Liothyronin se nyhetssak Mangel på Liothyronin tabletter.

Rasjoneringen gjelder fra 28. juni kl. 13:00. Vedtaket om rasjonering oppheves så snart vi mener forsyningssituasjonen er stabil.

Råd til leger

  • Leger bør ikke skrive ut mer legemidler enn nødvendig.
  • For informasjon om mangelsituasjonen se egen nyhetssak.

Råd til apotek

  • Apotek skal maksimalt utlevere inntil 100 tabletter om gangen, med et intervall på minimum 30 dager. Rasjoneringen gjelder for alle resepttyper, samt utenlandske pakninger som tillates solgt i forbindelse med mangelsituasjonen.
  • Sjekk siste utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig.

Råd til pasienter

  • Inntil videre får du maksimalt hente inntil 100 tabletter om gangen, med et intervall på minimum 30 dager.​

​Fant du det du lette etter?